Select Page

Tien Brabantse ondernemers en een wethouder discussieerden over de energietransitie tijdens het BOB- Debat van december dat ik mocht voorzitten. Over It’s not easy being Green en groene verdienmodellen. En dat in de inspirerende omgeving van Dongen Pallets, een bedrijf dat met biomassa de eigen energie opwekt en die voor de buren! Het artikel verschijnt in januari 2020 in de bladen van Regio Business.

CONTACT !!